Martinka a Danielka

   V zime 2011 som na stránke obchodu Dráčik našla Barbinku Video girl.

   Batérie sa vkladajú do stehien nôh, treba vyzliecť nohavice a odšroubovať kryty. Pozor na polaritu !!!
- je na strunke.
Po vložení bateríi AAA (v mojom prípade akumulátorov) systém fungoval stlačením tlačidla zapnutie. Vypne sa dlhším stlačením tlačidla zapnutie.

   Na chrbátiku je malý LCD monitor v rozlíšení 320 x 240 pixelov,
tri tlačidlá {mazanie, zapnutie/vypnutie - nahrávanie, prehranie}
a USB port mini A pod tlačidlom prehranie.
   Krátkym stlačení tlačidla nahrávanie sa začne súbor ukladať do vstavanej pamäte o veľkosti 500 Mb s názvom Video Girl. Ďalším stlačením tlačidla sa ukončí zápis súboru.
   Keď chcem súbor stiahnuť do počítača, zapnem systém, ak nie je, pripojím káblom do počítača a bábikou nehýbem aby sa nepohol a nevypadol z nej konektor. Počas práce sa nestláčajú tlačidlá !!!. Keď data prehrám, na počítači vysuniem disk Virtual Girl v sotwéru (Windows) počítača až potom odpojím kábel. Systém v bábike sa vypne sám. POSTUP TREBA DODRŽOVAŤ !!!


   Pod kamerou má malú dierku, zvukovod k mikrofónu. Nemá vstavaný zvukový hardwér. Zvuk je počuť až pri prehrávaní súboru v počítači.
   Stiahla som aj software na úpravu videa.
   Škoda, že sa nedá použiť ako klasická web kamera.
   Dala som jej meno Martinka.
   Aby jej nebolo samej smutno, dostala sestričku Danielku.
Danielka mala problém s USB káblom. Nebol spoľahlivý kontakt na jej strane.
   Otec to vyriešil tak, že bol odrezaný kúsok obalu na mini A konektora kábla.
   Vtedy bola akcia, takže za cenu jednej mám dve. Urobila som dobre, lebo bol ohlásený koniec projektu Video girl na Slovensku.
Laura a Pepan