Petruška a Lucka

   Lucka vie prehrať dve krátke pesničky stlačením tlačidla na retiazke vpredu. Reproduktor je vzadu na chrbatiku. Dierky.
 

   Petruška má nananiesto nôh priesvitný chvostik, v ktorom sú svetelné kábliky v tvare kvietkov. Blikajú modrou, oranžovou a červenou farbou stlačením tlačidla na retiazke vpredu.

Laura a Pepan