Katechézy Svätého Otca Františka

Téma: Dary Svätého Ducha

  1. Múdrosť znamená vidieť Božími očami
  2. Darom rozumu nám Duch Svätý dáva chápat Božie veci
  3. Dar rady nám pomáha rozhodovať sa podľa logiky evanjelia
  4. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje
  5. Dar poznania nás učí chrániť prírodu ako Boží dar
  6. Nábožnosť je priateľstvo s Bohom v tichej službe druhým
  7. Bázen pred Bohom nás nerobí bojazlivými, ale odvážnymi
Index