Jozefova lumpáreň
Demokracia

Demokracia je forma vlády, v ktorej sa ľud podieľa na moci v štáte. Ľud môže uplatňovať svoju moc buď priamo, alebo prostredníctvom volených zástupcov.
Ľudia žijúci v demokracii si buď volia zástupcov, ktorí pre nich tvoria zákony, alebo priamo hlasujú o zákonoch na zhromaždení všetkých občanov. Demokracia poskytuje ľuďom slobodu slova a právo vybrať si spomedzi súťažiacich politických strán svojich zástupcov v riadne konaných voľbách.
Kolískou demokratickej formy vlády bolo staroveké Grécko. Tu v 6.stor. pred Kr. hlasovali občania miest na zhromaždeniach o dôležitých záležitostiach.
Demokratická forma vlády sa začala opäť presadzovať v 17.stor., keď v niektorých krajinách prevzali právomoc zhromaždenia zvolených zástupcov známe jako parlamenty. Spočiatku mali právo voliť iba bohatí, ale v súčasnom demokratickom štáte takmer každý dospelý člověk má volebné právo.
Voliči si vyberajú ľudí, ktorí ich zastupujú v zákonodarných zboroch. O významných záležitostiach majú právo rozhodovať všetci ľudia, a to hlasovaním v referende.
Existujú rôzne volebné systémy. Väčšinov je víťazom kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. V pomernom systéme každá strana získa také zastúpenie v parlamente, ktoré zodpovedá počtu získaných hlasov.
Existujú viaceré formy demokracie. Veľká Británia je monarchia, ale zákony schvaľuje parlament. Francúzsko je republika s prezidentom a parlamentom so zákonodarnou právomocou.
Keď to funguje, da sa tak žiť. Ale ak bohatí stále bohatnú a chudobných je stále viac, je demokracia zlý system. Nečudo, že rastie fašizmus. Hitler prišiel k moci, lebo boháči boli zodpovední za hospodársku krízu a Nemci mali kapitalizmu a demokracie plné zuby.
Konšpirácie hovoria, že tajná skupina boháčov chcela zmenu hraníc v Európe a rozdeliť ju na západný blok a východný blok. Mnohí z nás to prežili a zjednotená EÚ asi tlaku USA nevydrží. 
admin

Power By TeriRS